ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 22/01/2021

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/202018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), καθώς και το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού», καθώς και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ: 1293 (ΦΕΚ 30/Β΄/08-01-2021) ΚΥΑ και την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031 28η ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΣ, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 και ώρα 17:00΄μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021.
2. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Δημοπρασιών μίσθωσης- εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2021 σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.
3. Περί ορισμού μελών και Προέδρου Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2021.
4. Περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Μυκόνου.
5. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας αυτοψίας για την χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείου εκμισθώσεων μοτοποδ/των- ποδηλάτων για το έτος 2021.
6. Περί της σύμφωνης γνώμης ή μη για την εγκατάσταση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
7. Περί της σύμφωνης γνώμης ή μη για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ» Μυκόνου.
8. Περί της σύμφωνης γνώμης ή μη για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΛΑΜΟΠΟΔΙ» Μυκόνου.
9. Περί της σύμφωνης γνώμης ή μη για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «ΑΛΕΟΜΑΝΔΡΑ- Cavo Glyfadi» Μυκόνου.
10. Περί της σύμφωνης γνώμης ή μη για την ίδρυση και θεσμοθέτηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κυκλάδων.
11. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.
Μύκονος, 22/01/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δήμαρχος Μυκόνου
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1) ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΑΡΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2) ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3) ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΠΑΛΤΑΣ) του ΙΑΚΩΒΟΥ
4) ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΚΑΡΙΩΤΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
5) ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (ΜΑΔΟΥΠΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6) ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7) ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
8) ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ
9) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ (ΨΥΛΕΝΑ) του ΠΕΤΡΟΥ
10) ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11) ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12) ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13) ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΚΟΡΝΙΒΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14) ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15) ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
16) ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ (ΠΑΧΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
18) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΟΙΞΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
19) ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21) ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (ΣΥΖ.)
22) ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΚΟΥ
23) ΛΟΪΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΤΣΑΡΟΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ
24) ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
25) ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
26) ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
27) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πρόεδροι Κοινοτήτων Άνω Μεράς & Μυκονίων
1) ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΑΓΚΑΣ)

Γενικός Γραμματέας Δήμου Μυκόνου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΤΖΑΝΟΣ