ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 22/04/2021

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/202018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), καθώς και την με αριθμ. ΔΙα/Γ.Π. οικ. 22439/09-04-2021 (ΦΕΚ 1441/Β) ΚΥΑ, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 26 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 και ώρα 17:30΄μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί καθορισμού τμημάτων παραλιών για παραχώρηση απλής χρήσης προς τρίτους μετά την υπ’ αριθ. 02/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» μετά από παραίτηση.
3. Περί έγκρισης της 5/21.10.20 (9ΣΗ7465ΣΨΝ-Μ76) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων».
4. Περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάθε είδους συναλλαγή και είσπραξη χρηματικών ποσών που έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για λογαριασμό του Δήμου Μυκόνου.
5. Περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας προκειμένου για τη διαχείριση του νέου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο οποίος συστάθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148Α΄).
6. Περί έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου.
7. Ενημέρωση σχετικά με το θέμα της Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και τη διαφύλαξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων.
8. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

Μύκονος, 22/04/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δήμαρχος Μυκόνου
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1) ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΑΡΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2) ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3) ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΠΑΛΤΑΣ) του ΙΑΚΩΒΟΥ
4) ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΚΑΡΙΩΤΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
5) ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (ΜΑΔΟΥΠΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6) ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7) ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
8) ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ
9) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ (ΨΥΛΕΝΑ) του ΠΕΤΡΟΥ
10) ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11) ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12) ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13) ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΚΟΡΝΙΒΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14) ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15) ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
16) ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ (ΠΑΧΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
18) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΟΙΞΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
19) ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21) ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (ΣΥΖ.)
22) ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΚΟΥ
23) ΛΟΪΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΤΣΑΡΟΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ
24) ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
25) ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
26) ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
27) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πρόεδροι Κοινοτήτων Άνω Μεράς & Μυκονίων
1) ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΑΓΚΑΣ)
Γενικός Γραμματέας Δήμου Μυκόνου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΤΖΑΝΟΣ