Ημερίδα στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συµβουλίου Τουρισµού

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 18/02/2014

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προγραµµατίζει στις 18 Φεβρουαρίου στη Ρόδο την διεξαγωγή ηµερίδας, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συµβουλίου Τουρισµού, µε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

α)Τις προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης στο Νότιο Αιγαίο

β)Την ενηµέρωση για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

γ)Την Μελέτη «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να σας προσκαλέσουµε να συµµετάσχετε στην εν λόγω εκδήλωση στην οποία θα κληθούν, οι ∆ήµαρχοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εκπρόσωποι Φορέων του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας, τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Τουρισµού, Εκπρόσωποι Φορέων των Επιµελητηρίων, των Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων, των Υπηρεσιών της ΠΝΑ κ.λπ.