Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 18/12/2017

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:30΄ (4.30΄ μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί του κάτωθι θέματος, λόγω του κατεπείγοντος, μετά και την έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης του Π/Υ έτους 2017 από την Α.Δ.Α. και ενόψει της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Δ.Σ. Δήμου Μυκόνου.

1. Περί έγκρισης, κατόπιν αιτήματος της Ο.Υ., 4ης Αναμόρφωσης του Π/Υ του Δήμου Μυκόνου, έτους 2017.