Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 30/01/2018

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε αύριο Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00΄ (6 μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί του κάτωθι αναγραφομένου θέματος, λόγω του κατεπείγοντος (ανάγκη άμεσης διάθεσης υποχρεωτικών πιστώσεων έτους 2018, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κλεισίματος διαχειριστικής περιόδου 2017 την Παρασκευή 26-01-2018).

1. Διαθέσεις υποχρεωτικών πιστώσεων έτους 2018.