Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 15/03/2018

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως εκτάκτως προσέλθετε, λόγω προθεσμιών και διασφάλισης των εσόδων του Δήμου Μυκόνου, σήμερα την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30΄ μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων.

1. Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας του Δ. Μυκόνου σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση καθισμάτων – ομπρελών και για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2018.