Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24/11/2017

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα την Τρίτη 28 του μηνός Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00΄ (7:00΄μ.μ.), προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1. Περί αποδοχής ποσού επιχορήγησης του ΥΠΕΣ για δαπάνες λειτουργίας εργοστασίου αφαλάτωσης
2. Περί της έγκρισης παράτασης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μυκόνου για το έργο «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» μετά την υπ’ αριθ. 131/2017 απόφαση της Περιφέρειας Ν.Α.
3. Περί γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Ανέλκυσης Σκαφών/Ναυαγίων για την ανέλκυση του σκάφους «MY WAY» στη θαλάσσια περιοχή Χουλάκια Μυκόνου.
4. Έκφραση συμπαράστασης στο Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου
5. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
6. Περί της μεταφοράς ή μη των αποθεματικών του Δήμου Μυκόνου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
7. Περί της 4ης τακτικής επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Μυκόνου μετά από χρηματική εντολή του ΥΠΕΣ.
8. Περί έγκρισης επιπρόσθετης της τακτικής επιχορήγησης προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μυκόνου.
9. Περί γνωμοδότησης για τη συγχώνευση του 1ου και 3ου Νηπιαγωγείου Χώρας Μυκόνου και τη δημιουργία νέας σχολικής μονάδας με την ονομασία 3/θέσιο 1 ο Νηπιαγωγείο Χώρας Μυκόνου.
10. Περί της συνδιοργάνωσης αγώνα Τρίαθλου με τη Μεσογειακή Ομοσπονδία Τρίαθλου και την Ελληνική Ομοσπονδία Τρίαθλου στη Μύκονο τον Μάιο 2018.
11. Περί έγκρισης διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης ετήσιου αγώνα δρόμου με τον τίτλο «ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ» για το 2018.
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενθυμίων γάμου που τελέστηκαν στον Δήμο Μυκόνου.
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση 1500 αντιτύπων φωτογραφικού λευκώματος με τον τίτλο «ΜΥΚΟΝΟΣ: ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ».
14. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 48/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ σχετικά με την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2017 της επιχείρησης και του Πίνακα Στοχοθεσίας.
15. Περί έγκρισης της 4ης χρηματοδότησης της ΚΔΕΠΠΑΜ έτους 2017.
16. Περί έγκρισης των υπ’ αριθ. 128/2017 και 129/2017 αποφάσεων του ΔΛΤΜ σχετικά με τον Ταμειακό Απολογισμό έτους 2015 και έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ.
17. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 96/2017 απόφασης του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» σχετικά με τον Προϋπολογισμό έτους 2018 και ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ.
18. Περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Μυκόνου μετά την υπ’ αριθ. 146/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
19. Περί της Πρόσληψης Προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.
20. Περί αναγκαιότητας/σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της ανάθεσης «Προμήθεια μπετού για την βελτίωση οδοστρωμάτων Μυκόνου 2017» και ακύρωση της υπ’ αριθ. 171/2017 προγενεστέρας απόφασης Δ.Σ. λόγω επικαιροποίησης της μελέτης.
21. Περί ανακήρυξης των αρχαιολόγων κ.κ. Φωτεινής Ζαφειροπούλου και Κων/νου Τσακου σε επίτιμους δημότες Μυκόνου.
22. Περί έγκρισης Β΄Φάσης Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
23. Επικύρωση ρύθμισης σύμφωνα με τον Ν. 4483/2017 (λόγω ύψους ποσού).
24. Περί επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
25. Περί χαρακτηρισμού ως πρόστιμα ή μη χρηματικών καταλόγων που
εμφανίζονται ως πρόστιμα απένταξης από ρύθμιση.
26. Περί έγκρισης εξόδων μετακίνησης αιρετών.
27. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ