Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 01/12/2017

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα την Πέμπτη 7 του μηνός Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:00΄ (6:00΄μ.μ.), προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1. Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων για το έτος 2017
2. Περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μυκόνου
3. Περί της παραλαβής της μελέτης «Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της νήσου Μυκόνου στη θέση Φτελιά» μετά από την έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
4. Περί κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.
5. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ αναφορικά με την κατάρτιση και ψήφιση Π/Υ, του ετήσιου προγράμματος δράσης και στοχοθεσίας της ΚΔΕΠΠΑΜ έτους 2018.
6. Περί της έκδοσης ψηφίσματος και κατάθεση προτάσεων επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε σχέση με τον νέο Κ.Ο.Κ.
7. Περί καθορισμού ύψους τελών οικονομικού έτους 2018 μετά την υπ’ αριθ. 150/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυκόνου έτους 2018.
9. Περί συγκρότησης Επιτροπής Αισθητικής Δήμου Μύκονου σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010.
10. Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Μυκόνου σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010.
11. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ.