Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13/03/2018

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα την Τρίτη 13 του μηνός Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00΄ (7:00΄μ.μ.), προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1. Περί καθορισμού τέλους – μισθωτικού ανταλλάγματος για τα τμήματα παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με και άνευ δημοπρασίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυκόνου σε συνέχεια απόφασης οικονομικής επιτροπής.
2. Περί απαλλαγής τελών νεκροταφείου για την δημοτική υπάλληλο Φωτεινή Ευθυμίου για την τριετία Μάρτιο 2014- Μάρτιο 2017
3. Ανατροπές δεσμεύσεων.
4. Περί έγκρισης δαπανών σχετικά με τους αγώνες δρόμου με τίτλο «Ευριπίδεια διαδρομή 2018» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
5. Περί έγκρισης δαπανών της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 1821 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
6. Περί έγκρισης δαπάνης της ηχητικής κάλυψης του χορευτικού θεάματος μυκονιάτικου χασάπικου στο Γιαλό της Μυκόνου και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
7. Περί έγκρισης δαπανών για τον εορτασμό του Πάσχα έτους 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης
8. Περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης σχετικής πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου ως συνδιοργανωτής στην εκστρατεία ecomobility για την περίοδο 2017-2018
9. Περί έγκρισης δαπανών για την συνδιοργάνωση δράσεων της all for blue με εκπαιδευτικά σεμινάρια και παράκτιο / υποβρύχιο καθαρισμό στον δήμο Μυκόνου και διάθεση σχετικής πίστωσης
10. Έγκριση έκδοσης 1500 αντιτύπων φωτογραφικού λευκώματος με θέμα το νησί της Μυκόνου και διάθεση σχετικής πίστωσης.
11. Διάθεση διαφόρων πιστώσεων.
12. Έξοδα μετακίνησης αιρετών.
13. Περί έγκρισης ή μη της ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης / παράτασης για δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου» σύμφωνα με την παράγραφο 7 και 8 της αρ. πρωτ. 3273/20-04- 2016 σύμβασης.
14. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ.