ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Μυκόνου

Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Μυκόνου με δαπάνες του Δήμου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του, τις κατάλληλες κτιριακές συνθήκες και υποδομές, καθώς και τη λειτουργική ηλεκτρονική διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων.
Ο Δήμος Μυκόνου δίνοντας προτεραιότητα στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας για τους κατοίκους του νησιού και την άρτια εξυπηρέτησή τους, το Δεκέμβριο προχώρησε στην έγκριση και πλήρη οικονομική κάλυψη από ιδίους πόρους τεσσάρων αναθέσεων.

Σάββατο, 16/03/2019 - 13:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο ανακαίνιση  Κέντρου Υγείας Μυκόνου