Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Δήμος Μυκόνου χρηματοδοτεί το κέντρο υγείας του νησιού για κάλυψη βασικών αναγκών

Η Δημοτική Αρχή Μυκόνου, στηρίζοντας σταθερά και ενισχύοντας στην πράξη το Κέντρο Υγείας του νησιού, ενέκρινε τέσσερις νέες αναθέσεις προμήθειας
ηλεκτρολογικών υλικών, υδραυλικών ειδών, ενός server και λειτουργικού λογισμικού συστήματος, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του
Κέντρου Υγείας, που δεν καλύφθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.

Παρασκευή, 11/01/2019 - 13:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΝΗΣΙΟΥ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ