παιδικός σταθμός βρεφονηπιακός σταθμός

Ο Δήμος Μυκόνου εξασφάλισε με επιτυχία επιχορήγηση 50.000 ευρώ για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Ο Δήμος Μυκόνου διεκδίκησε και εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών
ύψους 50.000 ευρώ με δικαιούχο φορέα τον
Πολιτιστικό Αθλητικό Κοινωνικό Οργανισμό
«Γεώργιος Αξιώτης» για την αναβάθμιση του 1ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου.

Δευτέρα, 08/04/2019 - 14:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο παιδικός σταθμός βρεφονηπιακός σταθμός