«Ο Δήμος Μυκόνου υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναφορικά με την περιβαλλοντική επιβάρυνση και τη διάβρωση των ακτών του νησιού.»

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 09/09/2021 - 00:00

Ο Δήμος Μυκόνου υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του νότιου παραλιακού μετώπου της νήσου Μυκόνου, σε συνδυασμό με ενδεχόμενο κίνδυνο διάβρωσης των ακτών λόγω της κλιματικής αλλαγής ή/και παράκτιων επεμβάσεων.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά μέσω της συνεργασίας των δυο φορέων στην εκπόνηση έρευνας για:
1. την προσομοίωση, με τη χρήση προηγμένων μαθηματικών ομοιωμάτων, των κυματογενών διεργασιών διάβρωσης των ακτών του νότιου παραλιακού μετώπου της Μυκόνου,
2. την διερεύνηση πιθανών μεταβολών στην ακτογραμμή από την κατασκευή λιμενικών έργων,
3. συλλογή δειγμάτων νερού και στερεών αποβλήτων από τον θαλάσσιο χώρο του νότιου παραλιακού μετώπου της Μυκόνου,
4. συλλογή δειγμάτων νερού από την εκροή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μυκόνου, που εκβάλει στο νότιο παραλιακό μέτωπο της νήσου, και
5. την εργαστηριακή ανάλυση αυτών των δειγμάτων.

Παράλληλα θα υποβληθεί και η μελέτη ‘Εκτίμηση επιπτώσεων από την μελλοντική κατασκευή λιμενικών έργων στις ακτές’.
Η έρευνα θα εκπονηθεί από ομάδα επιστημόνων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με επιστήμονες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και θα βασιστεί σε δειγματοληψία και επεξεργασία δεδομένων καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων μαθηματικών ομοιωμάτων διεργασιών διάβρωσης ακτών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντος Φ.Π.Α και θα υλοποιηθεί εξολοκλήρου από πόρους του Δήμου Μυκόνου.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα και τα στοιχεία της έρευνας, θα είναι ελεύθερα και προσβάσιμα στον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ιδιαίτερα σημαντικών προβλημάτων όπως είναι η διάβρωση των αμμωδών ακτών και η ποιότητα/επιβάρυνση των υδάτων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της περιοχής.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κουκάς, τόνισε:

«Με βάση τη διαχρονική μας δέσμευση αλλά και την απαίτηση της τοπικής μας κοινωνίας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος, επιλέξαμε τη συνεργασία με ένα καταξιωμένο Δημόσιο Πανεπιστήμιο ώστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε πολιτικές στηριζόμενοι σε πραγματικά δεδομένα.
Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουμε αντίστοιχες συνεργασίες με δημόσιους φορείς και ειδικούς επιστήμονες ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα συνολικό σχέδιο παρεμβάσεων που θα διασφαλίσουν τη διατήρηση του μοναδικού Μυκονιάτικου τοπίου, καθώς και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μας.»