Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Μονάδων Αφαλάτωσης Τύπου Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.) Ελάχιστης Παραγωγής 1000 m3 Ημερησίως από τη Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου

Εκτυπώσιμη μορφή
Δευτέρα, 29/06/2020 - 00:00

Σε προκήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου και διεθνούς διαγωνισμού προχώρησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.), με σκοπό την «Προμήθεια Μονάδων Αφαλάτωσης Τύπου Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.) Ελάχιστης Παραγωγής 1000 m3 Ημερησίως».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 1000 m3/ημέρα πόσιμου νερού η καθεμία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Μυκόνου και ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), www.promitheus.gov.gr., ενώ φορέας χρηματοδότησης θα είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ποσό 1.300.000,00 ευρώ.

Σε σχετική του δήλωση ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Φραντζέσκος Βιγλιάρης τόνισε:

«Σε υλοποίηση του σχεδίου της Δημοτικής Αρχής και με τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, προχωράμε σε διαγωνισμό για την αναβάθμιση βασικών υποδομών και την οριστική αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του νησιού μας. Με σχέδιο και επιμονή καθημερινά εργαζόμαστε για τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας».