Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το Καλό Λιβάδι

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 07/04/2022 - 10:57

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου ομόφωνα εκφράζει τη διαμαρτυρία του για τον περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης του παλαιόθεν δρόμου στην παραλία Καλό Λιβάδι και λαμβάνοντας υπόψη έγγραφο της πολεοδομίας Σύρου, σχετικά με την διακοπή εργασιών, που είναι σε ισχύ για το συγκεκριμένο ακίνητο ζητάει από την ΕΤΑΔ ΑΕ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση παραχώρησης του σχετικού τμήματος του παλαιού αιγιαλού και να καταγγείλει άμεσα την συναφθείσα σύμβαση μισθώσεως.
Επίσης, καλεί την εταιρεία να επαναφέρει άμεσα τα πράγματα για την ελεύθερη πρόσβαση στο συγκεκριμένο δημόσιο ακίνητο στην προγενέστερη μορφή τους. Διαφορετικά ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες με νομικά μέσα.
Τέλος, καλεί την Πολεοδομία Σύρου και την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων να πραγματοποιήσουν άμεσα τις απαραίτητες αυτοψίες και ελέγχους που απαιτούνται.
Η τοπική μας κοινωνία είναι ενωμένη και αποφασισμένη να επιβάλει το σεβασμό στους νόμους και πάνω από όλα στο μοναδικό χαρακτήρα του Μυκονιάτικου τοπίου.