Ξεκίνησε η κατασκευή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση εξομοιούμενης ζώνης λιμένα νήσου Δήλου», ύψους 122.000 ευρώ από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Εκτυπώσιμη μορφή
Τετάρτη, 22/07/2020 - 00:00

Ξεκίνησε η κατασκευή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση εξομοιούμενης ζώνης λιμένα νήσου Δήλου», ύψους 122.000 ευρώ από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Στην έναρξη των εργασιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση του λιμένα της Δήλου προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου .Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει εργασίες, με στόχο την επίλυση του προβλήματος της πρόσδεσης πλοίων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και τη μετακίνηση και τροφοδοσία του προσωπικού που διαμένει στο νησί της Δήλου.Οι εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς η λιμενική εγκατάσταση έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές σε όλο το μήκος της .Συγκεκριμένα, και στους δυο προβλήτες, που εντοπίζονται δυτικά της λιμενολεκάνης, έχει παρασυρθεί η ύφαλη έδρασή τους με αποτέλεσμα να αποκολληθούν μεγάλα κομμάτια του κρηπιδώματός τους. Επιπροσθέτως, σε όλο το μέτωπο του κεντρικού κρηπιδώματος και συγκεκριμένα στον πόδα του, υπάρχουν
εκτεταμένες υποσκαφές κατόπιν υποθαλάσσιου ελέγχου που διενεργήθηκε.Το έργο, ύψους 122.570,00 ευρώ χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους από τοΔημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου.

Σε σχετική του δήλωση ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ.Δημήτρης Μάνεσης , τόνισε:

«Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων για άμεσηαποκατάσταση και επισκευή του Λιμένα της Δήλου, που αποτελεί ένα τόπο μειδιαίτερη πολιτιστική αξία.
Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Κ. Κουκά για τη διασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας ότι ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα κάνουμε ότι
πρέπει για την αναβάθμιση των υποδομών και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών».