Ο Δήμος Μυκόνου δίπλα στον πολίτη με στόχο την κοινωνική προστασία

Εκτυπώσιμη μορφή
Παρασκευή, 29/03/2019 - 13:29

Ο Δήμος Μυκόνου με επίκεντρο πάντα τον πολίτη και όντας στο πλευρό του δίνει προτεραιότητα στην Κοινωνική Προστασία και την Πρόνοια.
Προς αυτή την κατεύθυνση, καλεί όλους τους συμπολίτες μας που έχουν οικονομική αδυναμία να αιτηθούν στο Γραφείο Πρόνοιας τη χορήγηση του
επιδόματος που δίνεται από το Δήμο κάθε χρόνο στους οικονομικά αδύναμους πολίτες προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου το
Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει τα αιτήματα και να αποφασίσει τα χορηγούμενα επιδόματα.
Το Γραφείο Πρόνοιας στεγάζεται στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Μυκόνου, δίπλα στην Αγία Κυριακή και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 π.μ – 16:00 μ.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2289022614
fax: 2289022614
e-mail: pronoiamyk@gmail.com
Αρμόδια Υπάλληλος: Οικονόμου Αναστασία, Κοινωνική λειτουργός.
Εντεταλμένος Σύμβουλος Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας:
Φραντζέσκος Βιγλιάρης, κινητό: 6944888985