κοινωνική προστασία επιδοματα

Ο Δήμος Μυκόνου δίπλα στον πολίτη με στόχο την κοινωνική προστασία

Ο Δήμος Μυκόνου με επίκεντρο πάντα τον πολίτη και όντας στο πλευρό του δίνει προτεραιότητα στην Κοινωνική Προστασία και την Πρόνοια.
Προς αυτή την κατεύθυνση, καλεί όλους τους συμπολίτες μας που έχουν οικονομική αδυναμία να αιτηθούν στο Γραφείο Πρόνοιας τη χορήγηση του
επιδόματος που δίνεται από το Δήμο κάθε χρόνο στους οικονομικά αδύναμους πολίτες προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου το
Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει τα αιτήματα και να αποφασίσει τα χορηγούμενα επιδόματα.

Παρασκευή, 29/03/2019 - 13:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο κοινωνική προστασία επιδοματα