Ο Δήμος Μυκόνου υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο πολιτισμού & αθλητισμού και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τη συντήρηση, βελτίωση και προστασία των υποδομών και των μνημείων της Δήλου και της Μυκόνου

Εκτυπώσιμη μορφή
Τρίτη, 21/05/2019 - 14:29

Ο Δήμος Μυκόνου προχώρησε στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Υποδομών – Συντήρηση και προστασία μνημείων στις Νήσους Δήλο και Μύκονο».

Με γνώμονα την ανάδειξη και την προστασία του πολιτισμού, υπογράφηκε στις 9 Μαΐου προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο Μυκόνου, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η οποία αποτελεί τη συνέχεια της Προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης που είχε υπογραφεί το 2016 και καθορίζει το πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Υποδομών – Συντήρηση και προστασία μνημείων στις Νήσους Δήλο και Μύκονο», προσδιορίζοντας παράλληλα τους τρόπους και τις διαδικασίες υλοποίησής του.
H Προγραμματική σύμβαση έχει ως σκοπό τη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών καθώς και τη συντήρηση και προστασία των μνημείων της Δήλου και της Μυκόνου, την βελτίωση των υποδομών της ΕΥΑ Κυκλάδων στις νήσους Δήλο και Μύκονο, την επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυκόνου, την υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας στη Ρήνεια, την ανασκαφική διερεύνηση και ανάδειξη του μεσαιωνικού πυρήνα του οικισμού της Χώρας Μυκόνου και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Κάτω Μύλων και της περιοχής του Νταβιά.

Ειδικότερα, οι εργασίες που εντάσσονται στο έργο της προγραμματικής σύμβασης, αφορούν στα εξής:

• Στη νήσο Δήλο
• Περιορισμένες εργασίες αναβάθμισης αρχαιολογικής έκθεσης (όπως λ.χ. τοποθέτηση ενημερωτικών κειμένων και εποπτικού υλικού, βελτίωση προθηκών κ.λπ.). Συντήρηση – αναβάθμιση εγκαταστάσεων.
• Καθαρισμοί και ευπρεπισμός αρχαιολογικού χώρου.
• Υποστήριξη αρχαιολογικής έρευνας Ρήνεια. τη νήσο Μύκονο
• Επέκταση και εκσυγχρονισμός Μουσείου Μυκόνου.
• Υγρομόνωση, στεγανοποίηση, χρωματισμός Μουσείου Μυκόνου και αποθηκών.
• Εξοπλισμός αποθηκών Μουσείου Μυκόνου – τακτοποίηση ευρημάτων.
• Επέκταση της αρχαιολογικής διερεύνησης εντός του Κάστρου της χώρας Μυκόνου και ανάδειξη των αποκαλυφθέντων καταλοίπων.
• Τοπογραφική- φωτογραμμετρική αποτύπωση των αποκαλυφθέντων και ορατών καταλοίπων του Κάστρου Μυκόνου.
• Εργασίες ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο των Κάτω Μύλων της χώρας Μυκόνου.
• Ανασκαφική διερεύνηση της περιοχής του Νταβιά και εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για την αποκατάσταση του τοπίου και την εκ νέου διαμόρφωση του χώρου.
• Ανάθεση μελέτης για την διατύπωση προτάσεων για τις κάθε είδους παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του προστατευόμενου οικισμού της χώρας Μυκόνου προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη προστασία του συνόλου.
Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ενώ ο Δήμος Μυκόνου χρηματοδοτεί το έργο με το ποσό των 200.000 ευρώ από ιδίους πόρους.

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ