ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εκτυπώσιμη μορφή
Δευτέρα, 04/10/2021 - 17:37

Στην έγκριση για την εκπόνηση τριών νέων μελετών για τηναναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών προχώρησε το διοικητικόσυμβούλιο της ΔΕΥΑΜ.Συγκεκριμένα ψηφίσθηκαν ομόφωνα:1. Η εκπόνηση για οριστική υδραυλική μελέτη με τίτλο “ΕΠΕΚΤΑΣΗΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΚΑΣ-ΠΑΡΑΝΤΑΙΣ-ΛΗΝΩ-ΓΛΑΣΤΡΟΣ- ΒΡΥΣΗ” από την ΔΕΥΑ Μυκόνου.2. Η εκπόνηση οριστικής μελέτης του έργου με τίτλο “ΕΠΕΚΤΑΣΗΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΣ -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΒΟΘΩΝΑΣ”από την ΔΕΥΑ Μυκόνου.3. Η έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης για τηνδιενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣΔΕΥΑ” (έξυπνα ρολόγια)Επιπρόσθετα πέραν των μελετών και έχοντας ως αποκλειστικό στόχομας έργα πνοής για το μέλλον, ενημερώνουμε τους δημότες μας ότιαπό αύριο 5 Οκτώβρη ξεκινούν οι εργασίες εγκατάστασης δύοαφαλατώσεων 1000 m3 η κάθε μία, στο παλιό λιμάνι δίπλα στηνήδη υπάρχουσα αφαλάτωση. Ένα πολύ σημαντικό έργο που θασυμβάλλει στη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης του νησιού μας.Συγχρόνως θα ξεκινήσουν οι εργασίες (εσκαφές), τοποθέτησης νέωνσωληνώσεων για την μεταφορά του παραγόμενου νερού από τις νέεςαφαλατώσεις προς τις δεξαμενές και προς το δίκτυο ύδρευσης τηςπόλης, που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2021.Σε σχετική του δήλωση ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ,Φραντζέσκος Βιγλιάρης, τόνισε:
«Με μοναδικό και αποκλειστικό γνώμονα την αδιάκοπη προσπάθειαγια αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέων,υλοποιούμε τον υπάρχοντα σχεδιασμό και ξεκινάει αύριο ένασημαντικό έργο για δύο νέες αφαλατώσεις στο παλιό λιμάνι. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα τρεις σχετικέςμελέτες για την επέκταση των δικτύων σε νέες περιοχές. Επίσης, ξεκινάει η διαδικασία δημοπράτησης των περίφημων έξυπνωνυδρομέτρων που θα τοποθετηθούν σε όλο το υπόλοιπο νησί καθώςστην Άνω Μερά έχουν ήδη τοποθετηθεί. Πρόκειται για πράξεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη συγκεκριμένουσχεδίου για την οριστική αντιμετώπιση των αδυναμιών που υπάρχουν»