Δήμος Μυκόνου: Απολύτως ασφαλές το νερό της Μυκόνου

Δήμος Μυκόνου: Απολύτως ασφαλές το νερό της Μυκόνου

Με αίσθημα ευθύνης και βασικό μέλημα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύματα που διακινήθηκαν βάσει πορισμάτων ιδιωτικών εργαστηρίων δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα εργαστήρια στερούνται διαπίστευσης στις μικροβιολογικές αναλύσεις και τα αποτελέσματα που εκδίδουν είναι επισφαλή και σε απόλυτη αναντιστοιχία με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Μυκόνου και η ΔΕΥΑΜ έχουν ήδη αποστείλει σχετικά εξώδικα σύμφωνα με τα οποία στην έκθεση δοκιμών του ιδιωτικού εργαστηρίου:

Σάββατο, 18/09/2021 - 16:02
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Δήμος Μυκόνου: Απολύτως ασφαλές το νερό της Μυκόνου