ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΜ

Πλήθος εργασιών από την ΔΕΥΑΜ την περίοδο της καραντίνας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου κατά την περίοδο του lockdown, προέβη σε σημαντικές αναβαθμίσεις στις υποδομές του δικτύου και σε κρίσιμες ενέργειες για την καλύτερη λειτουργία της.

Συγκεκριμένα:

1. Υλοποιήθηκε η αλλαγή όλων των εξωτερικών σωληνώσεων στο ταχυδιυληστήριο Άνω Μεράς.

2. Εισέρχεται στην τελική φάση η διαδικασία χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Φιλόδημος και ξεκινάει άμεσα η αναβάθμιση του βιολογικού Αλεόμανδρας, ένα έργο πνοής για το νησί μας.

Παρασκευή, 05/06/2020 - 00:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΜ