προσωπική ιστοσελίδα Κουκάς

Επικοινωνούμε ηλεκτρονικά, ανταποκρινόμαστε στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας

Ασχολούμενος ενεργά τα τελευταία χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα όργανα της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου στα οποία συμμετέχω ως πολιτικός εκπρόσωπος, διαπίστωσα πολλές φορές την ανάγκη για μια απευθείας σχέση και επικοινωνία με την κοινωνία, ακόμη και με κατοίκους των νησιών τους οποίους δεν έτυχε ποτέ να γνωρίσω.

Τετάρτη, 12/02/2014 - 21:23
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο προσωπική ιστοσελίδα Κουκάς