ΣΒΑΚ 1η Διαβούλευση

Πραγματοποιήθηκε η 1η Διαβούλευση του Δήμου Μυκόνου στο πλαίσιο κατάρτισης του έργου «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μυκόνου»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Μυκόνου, το οποίο αποτελεί μια συμμετοχική διαδικασία με σκοπό τη βελτίωση των μετακινήσεων και του επιπέδου ζωής των κατοίκων και το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαβούλευση ανάμεσα στην ανάδοχη εταιρεία, την ομάδα εργασίας του Δήμου Μυκόνου αποτελούμενη από αιρετούς, δημοτικούς συμβούλους, και επιστήμονες του Δήμου και τους εμπλεκόμενους φορείς του νησιού που είχαν προσκληθεί να συμμετέχουν.

Οι βασικοί στόχοι του αφορούν:

Τετάρτη, 29/07/2020 - 00:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο ΣΒΑΚ 1η Διαβούλευση