Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σαντορίνη

Εκτυπώσιμη μορφή
Σάββατο, 25/05/2013 - 21:51

Στη Σαντορίνη συυνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με τα εξής θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο "Δια Βίου Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Καινοτομικές Πρωτοβουλίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Εισηγήτρια : κα. Παπατσή Λίνα
ΘΕΜΑ 2ο Επικύρωση πρακτικών της 7ης/27-4-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια : κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία
ΘΕΜΑ 3ο Αντικειμενικές Αξίες
Εισηγητής : κ. Πουσσαίος Γεώργιος
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από την λειτουργία των ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ και ΒΙΟΚΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής : κ. Πουσσαίος Γεώργιος
ΘΕΜΑ 5ο Παράταση άδειας εκμετάλλευσης για τρία (3) χρόνια λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 11.315,70 τ.μ. στη θέση «Καμίνια», της Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου - Δήμου Θήρας, νήσου Θήρας, Π.Ε. Θήρας Νομού Κυκλάδων, του εκμεταλλευτή κ. Βάλβη Νικολάου του Σπυρίδωνος.
Εισηγητής : κ. Πουσσαίος Γεώργιος
ΘΕΜΑ 6ο Αντικατάσταση των εκπροσώπων της Μείζονος Μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους στις εταιρείες, οργανισμούς και επιτροπές (πλην του άρθρου 164,175 του ν. 3852/10).
Εισηγητής : κ. Χατζηδιάκος Φώτιος
 
ΘΕΜΑ 7ο Άδεια κατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Δήμο Ιητών.
Εισηγητής : κ. Πουσσαίος Γεώργιος
ΘΕΜΑ 8ο Παραχώρηση χρήσης, τμήματος 500 τ.μ. ακινήτου της κτηματολογικής μερίδας 1725Α γαιών Καλυθιών, στο "ήμο Ρόδου προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων
Εισηγητής : κ. Χατζηδιάκος Φώτιος
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ και Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού Δωδεκανήσου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο " Ψηφιοποίηση αρχιτεκτονικών σχεδίων - αρχειακού υλικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Αρχεία Ν. Δωδεκανήσου" με προϋπολογισμό 100.000 €.
Εισηγητής : κ. Χατζηδιάκος Φώτιος
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔΝΑ) και Αναπτυξιακής Εταιρίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε." για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
"Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρεις Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και
των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας" με προϋπολογισμό 189.482,76 € πλέον του ΦΠΑ.
Εισηγητής : κ. Χατζηδιάκος Φώτιος
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αστυπάλαιας, Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Παραχώρηση χρήσης χώρων του Κάστρου Αστυπάλαιας, για τη στέγαση Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αστυπάλαιας".
Εισηγητής : κ. Χατζηδιάκος Φώτιος
ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.