Σαντορίνη

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη συυνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με τα εξής θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο "Δια Βίου Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Καινοτομικές Πρωτοβουλίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σάββατο, 25/05/2013 - 21:51
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σαντορίνη